Quick Search:       Advanced Search

Advisory Committee
Wang Dianzuo*, Zuo Tieyong
*, Fu Hengzhi*, E W Collings
Director of Editorial Committee Zhou Lian
*
Vice Director of Editorial Committee
Huang Boyun
*, Kang Yi, Zhang Pingxiang*, Yin Weihong
Editor-in-Chief  Zhang Pingxiang
*
Vice Editor-in-Chief Shi Yingjiang
Director of Editorial Department Li Zhe


Editorial Board
Cao Chunxiao
* (AVIC Beijing Institute of Aeronautical Materials)
Han Enhou (Institute of Metal Research.CAS)
Chen Xiangbao
* (AVIC Beijing Institute of Aeronautical Materials)
Han Yafang (Chinese Materials Research Society)
He Jilin
* (Northwest Rare Metal Materials Research Institute)
Jie Wanqi (Northwester Polytechnical University)
Jiang Dongliang
* (Shanghai Institute of Ceramics,CAS)
Li Jianbao (Hainan University)
Ke Wei
* (Institute of Metal Research,CAS)
Liang Shuquan (Central South University)
Li Hejun
* (Northwestern Polytechnical University)
Liu Xingjun (Xiamen University)
Li Yanrong
* (University of Electronic Science and Technology of China)
Liu Ying (Sichuan University)
Li Yiyi
* (Institute of Metal Research,CAS)
Pan Wei (Tsinghua University)
Li Yuanyuan
* (South China University of Technology)
Qian Lin (Kunming Institute of Precious Metals)
Lu Ke
* (Shanghai Jiao Tong University)
Qu Xuanhui (University of Science Technology Beijing)
Nie Zuoren
* (Beijing University of Technology)
Sun Dongbai (University of Science Technology Beijing)
Pan Fusheng
* (Chongqing University)
Tang Huiping (Northwest Institute for Nonferrous Metal Research)
Sun Jun
* (Xi'an Jiaotong University)
Wang Kuaishe (Xi'an University of Architecture and Technology)
Tu Hailing
* (General Research Institute for Nonferrous Metals)
Xiong Baiqing (General Research Institute for Nonferrous Metals)
Wang Guodong
* (Northeastern University)
Xu Kewei (Xi'an University)
Wang Yingjun
* (South China University of Technology)
Xu Bingshe (Taiyuan University of Technology)
Wei Bingbo
* (Northwestern Polytechnical University)
Yan Xuebai (Northwester Institute for Nonferrous Metal Research)
Xie Jianxin
* (University of Science Technology Beijing)
Yang Huanwen (The Nonferrous Metals Society of China)
Xu Huibin
* (Beihang University)
Yang Hui (Zhejiang University)
Yao Xi
* (Xi'an Jiaotong University)
Yang Yan'an (Western Superconducting Technologies Co.,Ltd.)
Zhang Guocheng
* (General Research Institute for Nonferrous Metals)
Yi Jianhong (Kunming University of Science and Technology)
Zhou Kesong
* (Guangzhou Research Institute of Non-ferrous Metals)
Zhang Tingan (Northeastem University)
Zhou Yu
* (Harbin Institute of Technology)
Zhao Yongqing (Northwest Institute for Nonferrous Metal Research)
Chen Jianghua (Hunan University)
Zhou Kechao (Central South University)
Feng Yong (Western Superconducting Technologies Co., Ltd.)
Zuo Liang (Northeastern University)