Quick Search:       Advanced Search

Preprint articles

Search By Key
Total  42 Records  Total  3 Pages  No.1   First Page Last Page Jump To Page
Article NO.TitleAuthor NameStart PageEnd PageCopy
199906135   
199906133   
199906127   
199906123   
199906119   
199906117   
19990592   
199905101   
19990484   
19990469   
19990467   
19970220   
19940234   
20090617 Yu Chunyan,Wang Shebin,Yin Xiaoding and Xu Bingshe   
20090630 Zhao Yaomin,Liu Guoqun and Jiang Zhiyu   
20090641 Li Zhihua,Wang Yanwei,Lu Jianti and Yu Qianqian   
20091022 Wang Zhanyong,Liu Wenqing,Sui Yanli,Zhou Bangxin,Ni Jiansen and Xu Hui   
20091215 Cheng Jiangbo,Liang Xiubing,Xu Binshi and Wu Yixiong   
20091223 Chen Jie,Wang Yingang,Zhou Guanghong and Qi Xianjin   
20100550 Diamond-like Carbon Thin Films Deposited on the Ti6Al4V alloy surface by Plasma Gun at an Atmospheric Pressure chen fei,zhou hai,zhang yuefei and lv fanxiu