Quick Search:       Advanced Search

Ranking of the papers with high impact

Total  12824 Records  Total  642 Pages  No.1   First Page Last Page Jump To Page
Article NO.TitleAuthor NameVol. Issue NO.Number of ClickCopy
20090241 New Research Developments in Noble Metal Core-Shell Nanoparticles Yang Xiaofeng,Dong Xiangting,Zhou Yanhui,Wang Jinxian and Liu Guixia 2009,38(2):368-372 4033
20090333 Preparation of Au Colloid of Small Size in Aqueous Solution Mao Bin,Liu Bin,Wang Yunfu,Li Gongnong,Song Yuzhe,Ma Liping and Liu Guohan 2009,38(3):515-518 4022
20080101 Effects of Yttrium and Neodymium on Microstructure and Mechanical Properties of AZ81 Magnesium Alloy Wang Xiaoqiang,Li Quanan,Zhang Xingyuan 2008,37(1):- 3980
20090306 Quantification of Microstructural Features in Titanium Alloys Based on Stereology Wang Kaixuan,Zeng Weidong,Shao Yitao,Zhao Yongqing and Zhou Yigang 2009,38(3):398-403 3976
20090316 Effects of SiO2 Buffer Layer on the Characteristics of Flexible ITO Films Yu Zhinong,Xiang Longfeng,Li Yuqiong and Xue Wei 2009,38(3):443-446 3888
20090324 Influence of Phosphorus on Reliability of Interface between Au/Ni/Cu Pad and SnAgCu Solder Joint Lu Yudong,He Xiaoqi,En Yunfei,Wang Xin and Zhuang Zhiqiang 2009,38(3):477-480 3778
20080102 Shape Memory Effect and Superelastic Property of a Novel Ti-3Zr-2Sn-3Mo-15Nb Alloy Yu Zhentao,Zheng Yufeng,Zhou Lian,Wang Benli,Niu Jinlong,Huangfu Qiang,Zhang Yafeng 2008,37(1):1-5 3440
20090401 Optical and Micro-structural Properties of GaN Nanowires by Ammoniating Ga2O3 /Nb Films Zhuang Huizhao,Li Baoli,Wang Dexiao,Shen Jiabing,Zhang Shiying and Xue Chengshan 2009,38(4):565-569 3136
20090215 Research on Microstructure and Formation Characteristic of Laser Welded Lap Joints of TC4 Titanium Alloy Cheng Donghai,Huang Jihua,Yang Jing,Zhao Xingke and Guo Heping 2009,38(2):255-258 3073
20140894 Luminescence properties of Eu/Tb activated Y2O3 phosphor for solid state lighting Jin Ye,Zhou Hongpeng and Zhang Dingfei 2016,45(11):2790-2792 3015
20090231 Synthesis of Nanosized Silver Powder by Orthogonal Design Li Zhihua,Wang Yanwei and Yu Qianqian 2009,38(2):327-330 2835
20090201 Interfacial and Electrical Characterization of HfO2 Gate Dielectric Film with a Blocking Layer of Al2O3 Cheng Xinhong,He Dawei,Song Zhaorui,Yu Yuehui and Shen Dashen 2009,38(2):189-192 2829
20090216 Microstructure and Mechanical Properties of Ti-6AL-4V Joints by Laser Beam Welding Yang Jing,Cheng Donghai,Huang Jihua,Zhang Hua,Zhao Xingke and Guo Heping 2009,38(2):259-262 2828
20090343 Conventional and Novel Fabrication of Magnesium Matrix Composites Du Wenbo,Yan Zhenjie,Wu Yufeng,Wang Zhaohui and Zuo Tieyong 2009,38(3):559-564 2777
20090242 The Application and Preparation Technology of Rhenium and Rhenium Alloys Cheng Tingyu,Xiong Ning,Peng Kaiyuan,Yang Haibing and Yin Jingchuan 2009,38(2):373-376 2766
20090329 Preparation and Formation Mechanism of TaC Coating on Carbon/Carbon Composites Li Jianghong,Zhang Hongbo,Xiong Xiang,Xiao Peng and Huang Baiyun 2009,38(3):496-499 2753
20100212 Influence of Rhenium on Hot Corrosion Resistance of CoNiCrAlY Coating Alloys Chen Lincong,Zhang Chi and Yang Zhigang 2010,39(2):243-248 2725
20090337 Facile Preparation of High Action Calcium Carbonate/Silver Nanoparticles Composite Spheres Yang Xiaohong,Chen Xingda,Liu Jinku,Lu Yi and Wu Qingsheng 2009,38(3):532-535 2677
20090901 Study on Vacuum Suction Casting for TiAl-Based Alloys Su Yanqing,Ye Xicong,Guo Jingjie and Fu Hengzhi 2009,38(9):1505-1508 2669
20100201 Large Magnetic Entropy Change and Magnetic-Controlled Shape Memory Effect in Single Crystal Ni46Mn35Ga19 Cui Yuting,You Suqin,Wu Liang,Ma Yong,Kong Chunyang,Yang Xiaohong and Pan Fusheng 2010,39(2):189-193 2659