Quick Search:       Advanced Search

Ranking of the papers with high impact

Total  11612 Records  Total  581 Pages  No.1   First Page Last Page Jump To Page
Article NO.TitleAuthor NameVol. Issue NO.Number of ClickCopy
20080101 Effects of Yttrium and Neodymium on Microstructure and Mechanical Properties of AZ81 Magnesium Alloy Wang Xiaoqiang,Li Quanan,Zhang Xingyuan 2008,37(1):- 3462
20090333 Preparation of Au Colloid of Small Size in Aqueous Solution Mao Bin,Liu Bin,Wang Yunfu,Li Gongnong,Song Yuzhe,Ma Liping and Liu Guohan 2009,38(3):515-518 3454
20090241 New Research Developments in Noble Metal Core-Shell Nanoparticles Yang Xiaofeng,Dong Xiangting,Zhou Yanhui,Wang Jinxian and Liu Guixia 2009,38(2):368-372 3444
20090306 Quantification of Microstructural Features in Titanium Alloys Based on Stereology Wang Kaixuan,Zeng Weidong,Shao Yitao,Zhao Yongqing and Zhou Yigang 2009,38(3):398-403 3404
20090316 Effects of SiO2 Buffer Layer on the Characteristics of Flexible ITO Films Yu Zhinong,Xiang Longfeng,Li Yuqiong and Xue Wei 2009,38(3):443-446 3249
20090324 Influence of Phosphorus on Reliability of Interface between Au/Ni/Cu Pad and SnAgCu Solder Joint Lu Yudong,He Xiaoqi,En Yunfei,Wang Xin and Zhuang Zhiqiang 2009,38(3):477-480 3233
20080102 Shape Memory Effect and Superelastic Property of a Novel Ti-3Zr-2Sn-3Mo-15Nb Alloy Yu Zhentao,Zheng Yufeng,Zhou Lian,Wang Benli,Niu Jinlong,Huangfu Qiang,Zhang Yafeng 2008,37(1):1-5 2926
20090215 Research on Microstructure and Formation Characteristic of Laser Welded Lap Joints of TC4 Titanium Alloy Cheng Donghai,Huang Jihua,Yang Jing,Zhao Xingke and Guo Heping 2009,38(2):255-258 2501
20090231 Synthesis of Nanosized Silver Powder by Orthogonal Design Li Zhihua,Wang Yanwei and Yu Qianqian 2009,38(2):327-330 2394
20090216 Microstructure and Mechanical Properties of Ti-6AL-4V Joints by Laser Beam Welding Yang Jing,Cheng Donghai,Huang Jihua,Zhang Hua,Zhao Xingke and Guo Heping 2009,38(2):259-262 2291
20090201 Interfacial and Electrical Characterization of HfO2 Gate Dielectric Film with a Blocking Layer of Al2O3 Cheng Xinhong,He Dawei,Song Zhaorui,Yu Yuehui and Shen Dashen 2009,38(2):189-192 2285
20090343 Conventional and Novel Fabrication of Magnesium Matrix Composites Du Wenbo,Yan Zhenjie,Wu Yufeng,Wang Zhaohui and Zuo Tieyong 2009,38(3):559-564 2265
20090242 The Application and Preparation Technology of Rhenium and Rhenium Alloys Cheng Tingyu,Xiong Ning,Peng Kaiyuan,Yang Haibing and Yin Jingchuan 2009,38(2):373-376 2255
20090329 Preparation and Formation Mechanism of TaC Coating on Carbon/Carbon Composites Li Jianghong,Zhang Hongbo,Xiong Xiang,Xiao Peng and Huang Baiyun 2009,38(3):496-499 2217
20100212 Influence of Rhenium on Hot Corrosion Resistance of CoNiCrAlY Coating Alloys Chen Lincong,Zhang Chi and Yang Zhigang 2010,39(2):243-248 2203
20090901 Study on Vacuum Suction Casting for TiAl-Based Alloys Su Yanqing,Ye Xicong,Guo Jingjie and Fu Hengzhi 2009,38(9):1505-1508 2144
20090312 Transverse Mechanical Properties of Continuous SiC Fiber Reinforced Titanium Matrix Composites Li Jiankang,Yang Yanqing,Luo Xian and Zhang Rongjun 2009,38(3):426-430 2123
20090337 Facile Preparation of High Action Calcium Carbonate/Silver Nanoparticles Composite Spheres Yang Xiaohong,Chen Xingda,Liu Jinku,Lu Yi and Wu Qingsheng 2009,38(3):532-535 2111
20100201 Large Magnetic Entropy Change and Magnetic-Controlled Shape Memory Effect in Single Crystal Ni46Mn35Ga19 Cui Yuting,You Suqin,Wu Liang,Ma Yong,Kong Chunyang,Yang Xiaohong and Pan Fusheng 2010,39(2):189-193 2104
20080107 TEM Investigation of the Microstructure and the Phases of Ti-700 Alloy Fei Yuhuan,Zhang Tingjie,Zhao Yongqing,Zhou Lian 2008,37(1):24-28 2073